چین مبلمان آزمایشگاهی مدرسه سازنده

تجهیزات آزمایشگاهی پیمان لیمینگت ، با مسئولیت محدود

اخبار

April 8, 2021

تولید کننده مبلمان آزمایشگاهی در مورد توسعه مبلمان آزمایشگاهی صحبت می کند

دامنه تجاری شرکت تجهیزات آزمایشگاهی پکن لیمینگ ، آموزشی ویبولیتین کل چرخه ساخت آزمایشگاه را شامل می شود ، برنامه ریزی و طراحی کلی آزمایشگاه ، مبلمان آزمایشگاهی ، سیستم تهویه هوای متغیر حجم هوا آزمایشگاهی ، دکوراسیون آزمایشگاه و هوش آزمایشگاهی و غیره را پوشش می دهد. رشته. ما یک تیم خدمات قوی از مشاوره طراحی ، فروش ، نصب و ساخت ، تعمیر و نگهداری پس از فروش و غیره برای ارائه خدمات پیمانکاری عمومی برای ساخت آزمایشگاه به مشتریان داریم. ما صمیمانه از مشتریان برای بازدید از شرکت یا مذاکره در مورد تجارت استقبال می کنیم.

اطلاعات تماس